KSSR Terap 1 Malaysia

Kurikukum baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang elbih sedikit menggunakan pendekatan yang lebi interaktif. Kurikulum ini bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun 1 kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka. Melalui KSSR, P & P akan menngunakan modul yang kan menggantikan buku teks. Pendekatan P & P akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa( Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris) dalam subjek Matematik dan Sains agar dapat meningkatkan penguasaan kedua-dua bahasa tersebut di kalangan murid.

Wednesday, December 21, 2011

Introduction (Addition & Substraction)

Interesting and Entertaining video from Year 1 Bestari(animation)
Lets have a look !

Counting by using AbacusMONEY ---- Deal Exercise

Objek yang lebih konkrit digunakan dalam latihan jual beli
lebih menarik perhatian murid-murid"Deal Exercise"
Aktiviti jual beli dalam kelas menggalakkan murid untuk melibatkan diri
dalam mengenali penggunaan wang

Sunday, October 16, 2011

Operasi Tambah dan Tolak

Permainan yang seronok!!!
Murid-murid pasti suka...

Nombor Bulat

ABM yang dihasilkan oleh guru untuk Pameran Bahan Bantu Mangajar
pada 22/09/2011 di Rawang
Dunia dasar laut yang mempamerkan flora dan fauna berwarna-warni di alam lautan


Model kawasan hutan rimba yang menghijau melegakan hati murid untuk
 meneroka objek-objek yang terdapat dalam model.
Pembelajaran Nombor Bulat melalui pengiraan haiwan-haiwan dalam model dapat memperkukuh peringatan murid   

Shape Around Us

Perisian yang menarik!!!
Marilah nyanyi sambil belajar...